هواپیما با خدمات ویژه

این شرکت در پی سرمایه گذاری و واردات دو فروند هواپیما با قابلیت ویژه وی آی پی (Very VIP) فقط به جهت حمل ونقل توریسم و نمایش قابلیت های ایران در حال تدارک و اماده سازی است بدین وسیله از متقاضیان سرمایه گذاری در این طرح دعوت به همکاری می شود .

دیدگاهی بنویسید