قطار با امکانات ویژه

شرکت سرمایه گذاری و گردشگری ساینا شاهوار در پی سرمایه گذاری و واردات قطار های مسافربری با قابلیت ویژه وی آی پی ( Very VIP) فقط به جهت حمل و نقل توریسم و نمایش قابلیت های ایران در حال تدارک و آماده سازی است بدین وسیله از متقاضیان سرمایه گذاری در این طرح دعوت به همکاری می شود .

دیدگاهی بنویسید