بالن های تفریحی

یکی از فعالیت های شرکت سرمایه گذاری و گردشگری ساینا شاهوار انجام خدمات گردشگری بوده که در این راستا تمایل به راه اندازی سایت پرواز با بالون جهت تداوم و رونق صنعت توریسم از کشورهای منطقه و خلیج فارس به ایران و علی الخصوص شهر مشهد را دارد.
با توسعه فناوری در صنعت هوا و فضا، طراحی و ساخت کشتی های هوایی به طرز چشمگیری پیشرفت داشته و با توجه به کاربردهای بسیار وسیع این وسیله، نیاز به آن در فرودگاه ها، در کنار سایر وسایل پرنده احساس می شود ،به همین جهت شرکت سرمایه گذاری و گردشگری ساینا شاهوار در این زمینه اقدام به سرمایه گذاری نموده است .

دیدگاهی بنویسید