شرکت سرمایه گذاری و گردشگری ساینا شاهوار از همه عزیزانی که در زمینه های گردشگری ، توریستی و همچنین سرمایه گذاری دارای ایده های نو و بکر می باشند دعوت به همکاری می نماید .

همچنین از افراد و دانشجویان خوش فکری که در زمینه های هوا فضا و راه اندازی بالن های تفریحی با روش ها و ایده هایی نو طرحی دارند ویا در دیگر ابعاد و زمینه های گردشگری و سرمایه گذاری پیشنهادی دارند دعوت به مشارکت و همکاری می نماید .