شرکت گردشگری و سرمایه گذاری ساینا شاهوار آماده همکاری در زمینه مشاوره ،مشارکت وسرمایه گذاری در حیطه فعالیت های گردشگری ازجمله کمپین های بین راهی ، ساخت پمپ بنزین در راهها وایجاد خدمات رفاهی برای  استراحت و اقامت مسافران ،راه اندازی تورهای توریستی ،ایجاد خدمات خاص و ویژه در زمینه گردشگری مانند بالن های تفریحی ،خط ریلی و هوایی ویژه VIP و VVIP ودیگر طرح های و ایده های نو در زمینه توریستی و گردشگری می باشد.
همچنین شرکت ساینا شاهوار در حال راه اندازی سیستم های حمل و نقل ویژه مانند اولین ناوگان حمل و نقل یخچال دار ترانزیستوری کشور که در حال اماده سازی بالغ برصد تریلی یخچال دار برای حمل و نقل موادغذایی فاسد شدنی است.

بدین وسیله از عزیزانی که دارای ایده های نو و بکر در زمینه های گردشگری و سرمایه گذاری هستند مانند طرح های جدید و خلاقانه در زمینه هوا وفضا ودیگر ابعاد گردشگری دعوت به همکاری و مشارکت می کنیم .