شرکت سرمایه گذاری و گردشگری ساینا شاهوار

به شماره ثبت ۴۹۴۶۳ در مهر ماه سال ۱۳۹۲ با موضوعات فعالیتی ذیل تأسیس شد.
• سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های مطالعاتی، مسابقات هوا و فضا و تولید و بهره وری از دستاوردهای آن، ساخت و ساز سایت های مورد لزوم همراه با تولید و استفاده از انرژی های نوین، پیمانکاری، مشاوره ای و اجرای پروژه های دستاوردهای فوق.
• سرمایه گذاری، مشارکت و ارائه خدمات، تجهیزات و ملزومات، تولید و ساخت ماشین آلات و وسایل نقلیه مرتبط با صنعت حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی و ریلی .
• سرمایه گذاری و ایجاد سایت های خدمات و سوخت رسانی در مسیرها و محورهای دسترسی به مکان های طبیعت گردی و احداث کمپینگ های مورد لزوم در جنگل و تفرجگاه ها.